• (PDF) Poglavlje 4 TIPOVI PARNIH TURBINA ZA

    se natkriti č ni parametri prvi put primijenj eni 1954. godine za parnu turbinu u hemijskoj industriji u preduze ć u Hüls u Njema č koj (pritisak/temperatura svježe pare je 30,0 MPa/600 0 C

    Get a Quote